De essentie van structuur Direct naar:
Wat is structuur en hoe werkt het? TVB/RACI
    Wat is een organisatiestructuur? Proceseigenaar
    Wat is een processtructuur? PDCA Deming
    Wat is de samenhang tussen proces- en organisatiestructuur? ISO9000
Waarom procesmanagement? Besturende processen
Het ontwerp je processen? Hoe toets je de werking? Strategisch Tactisch
Hoe implementeer je processen? Ondersteunende processen
Welke soorten processen zijn er? Personeel Informatie Facility Inkoop