Wat is structuur en hoe werkt het?

 

De structuur van een organisatie bestaat uit een organisatiestructuur en een processtructuur.

We behandelen de drie substructuren waaruit een organisatiestructuur is opgebouwd: de functiestructuur de personele structuur en de organieke structuur.

De processtructuur bespreken we aan de hand van de belangrijkste elementen: resultaten, activiteiten, mensen, middelen en kaders. Naast een aantal voorbeelden gaan we ook in op de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TVB's), de RACI-methode, het proceseigenaarschap, en de PDCA- of Deming-cirkel

Een in de literatuur onderbelicht thema is de samenhang tussen organisatie- en processtructuur. We gaan tevens in op de hiėrarchische verantwoordelijkheid in een procesgerichte organisatie.

 

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E