De essentie van de nieuwe informatiesamenleving
Delicious Bookmark this on Delicious

                                            

Informatie, Internet en ICT. De ontwikkelingen in onze informatiesamenleving gaan razendsnel. Centraal staat daarbij het nieuwe Internet dat onder de naam Web 2.0 revolutionaire veranderingen doormaakt. Veranderingen in de manier waarop we met informatie omgaan, de manier waarop we met elkaar communiceren en samenwerken en, niet in de laatste plaats, veranderingen in de bedrijfsprocessen en bedrijfsmodellen waarmee ondernemingen wereldwijd kunnen opereren.

De drijvende kracht achter dit alles is de Informatie en Communicatietechnologie (ICT) die ervoor zorgt dat het Internet steeds eenvoudiger te bedienen wordt tegen steeds lagere kosten. Meer en meer toepassingen zijn zelfs gratis (‘open source’) en als gevolg van het mobiele breedband niet meer aan één vaste locatie gebonden.

De essentie
Altijd en overal beschikbaar. In essentie zijn dit de kernbegrippen van de nieuwe informatiesamenleving. Los van de traditionele barrières als tijd en ruimte de beschikking hebben over alle informatie, in tekst, beeld en geluid. Altijd en overal deze informatie op een eenvoudige manier kunnen bewerken en delen én altijd en overal met iedereen kunnen communiceren en samenwerken. Ubiquitous in internettaal. In het nieuwe digitale tijdperk verdwijnen grenzen, wordt software ‘anyware’ en informatie omnipresent.

Drie perspectieven
We zullen dit complexe thema bespreken vanuit drie perspectieven:

  • Ten eerste het informatie- en communicatieperspectief. Welke impact heeft het nieuwe webtijdperk op onze informatieprocessen, op de manier waarop we informatie zoeken, bewerken en verspreiden. Hoe veranderen de mogelijkheden om te communiceren en samen te werken. Kortom hoe verandert het centrale werkproces van alle kennis- en informatiewerkers onder invloed van steeds betere zoekmachines, steeds rijkere sociale netwerksites en de mogelijkheid om als eindgebruiker zelfs op een eenvoudige wijze toepassingen te maken en informatie te mengen.

  • Het tweede perspectief zijn de veranderende bedrijfsprocessen als gevolg van de ontwikkelingen binnen de ICT in het algemeen en Internet in het bijzonder. Veel ‘klassieke’ bedrijfsprocessen ondergaan een complete transformatie. Zoals het marketing proces bijvoorbeeld. De internetvariant wordt online marketing genoemd en vormt één van de pijlers van de interneteconomie. Een bedrijf als Google maakt hiermee 90% van haar winst en is inmiddels één van de grootste bedrijven ter wereld. Maar ook complete branches ondergaan grootschalige transformaties. En daarbij gaat het niet alleen om branches met informatieproducten zoals uitgeverijen, de media, en de muziek-, gaming- en filmindustrie. Ook in de reisbranche, de financiële dienstverlening en in de medische- en zakelijke dienstverlening worden op dit moment complete nieuwe bedrijfsmodellen ingevoerd.

  • Het technologie perspectief vormt het derde en laatste perspectief. Voor velen wat minder toegankelijk, maar daarom zeker niet minder belangrijk, zeker wanneer we de ontwikkelingen op dit terrein op een wat langere termijn willen kunnen begrijpen en voorspellen.

 

Drie perspectieven op Web 2.0

Vrij naar: Forrester May 1, 2007, “What Is Web 2.0? And How Are Businesses Making Use Of Web 2.0 Tools And Techniques?”
Video - We Are The Web - Spacecollective.org
 

"In slechts 2.000 dagen nadat het Web het levenslicht gezien heeft, heeft de wereld zo'n 3 miljard Webpagina's gebouwd die toegankelijk zijn voor iedereen." Joel Garreu.

Meer over Informatie, Internet en ICT