Verbetermogelijkheden strategie

 

  • Klanten en leveranciers meer als volledige partners benoemen en sterker betrekken bij de totstandkoming van de strategie.
  • Gedefinieerde verbeterplannen worden niet geheel uitgevoerd. Afgesproken tijdpaden worden vaak uit het oog verloren.
  • De relatie tussen kwaliteitsverbetervoorstellen en klanttevredenheid is niet inzichtelijk gemaakt.
  • De organisatie vergaart veel en doelmatige informatie van buiten de organisatie. Vaak ontbreekt echter de verzameling en analyse over de eigen processen als input van verbetering.
  • In het werkoverleg ontbreekt communicatie over strategie als item.
  • De organisatie kan de communicatie met klanten en leveranciers over de organisatie en haar strategie verder ontwikkelen.
  • De regelkring wordt niet volledig toegepast op de strategie: effectiviteit en relevantie meten, evalueren en zonodig bijstellen.
  • De organisatie maakt weinig gebruik van trendanalyses voor het verkrijgen van inzicht.

 

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E