De zoektocht van een manager
 

We hebben in vogelvlucht kennisgemaakt met de twee pijlers onder alle management fundamentals: bouwstenen en besturing. Om een organisatie te kunnen begrijpen, ontwerpen en te besturen heeft een manager een diepgaand begrip van deze gebieden nodig. The Art of Management is opgebouwd rondom deze twee pijlers.

 

Er zijn vier delen waarin steeds clusters van bouwstenen behandeld worden. Voor u ligt deel 1 met de bouwstenen Strategie en Structuur. In de bijlagen A en B zijn nog een aantal onderwerpen opgenomen die in feite nog ‘onder’ veel fundamentals liggen. Het gaat om basisbegrippen uit de systeemleer en de kwaliteitskunde.

 

In onderstaande figuur is de plattegrond van een spel afgebeeld dat gebaseerd is op de The Art of Management. Het spel heet ‘de zoektocht van een manager’. Deze naam is niet toevallig gekozen. Verwacht ook niet dat de zoektocht na lezing voorbij zal zijn. De ultieme wijsheid heeft niemand in pacht. En daar is eigenlijk ook niets mis mee. Het plezier zit immers in het klimmen, op de top blijf je maar even…

 

spel game the art of management 123management
 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E