Over The Art of Management

 

Procesgericht werken, INK, ISO, strategic alignment, effectief leiderschap, competentiemanagement, balanced scorecard, ICT-alignment, kennismanagement. Als we de stortvloed aan managementliteratuur moeten geloven lijkt het alsof management elk jaar over iets anders gaat.

 

De doelstelling van The Art of Management is om in deze ogenschijnlijke chaos de eenvoud en samenhang weer terug te vinden. Eenvoud, door op zoek te gaan naar de essentie achter managementmodellen, theorieŽn en begrippen. Samenhang, door deze essentiŽle inzichten in een overkoepelend kader te plaatsen en tenslotte op een overzichtelijke wijze te visualiseren.

 

Het materiaal waaruit The Art of Management is opgebouwd, verschijnt in digitale en schriftelijke publicaties. De veelheid aan ideeŽn, teksten en platen doet momenteel dienst als fundament voor grootschalige organisatie herontwerptrajecten bij de Belastingdienst, Nederlandse Politie, Politie 2.0 (blog). Deze praktische toepassing zorgt voor een permanente ontwikkeling. Op deze site vindt u steeds het meest recente digitale materiaal.

 

Eenvoud en samenhang

 

'Kennis is wat je nog weet nadat je alle feiten bent vergeten.' Een opvallende uitspraak uit de mond van de beroemde Amerikaanse geleerde Howard Gardner, hoogleraar cognitieve psychologie en onderwijskunde aan de Harvard Universiteit. Als auteur van zestien boeken en honderden wetenschappelijke artikelen over intelligentie en onderwijs zou je hem abusievelijk kunnen scharen onder de intellectuelen die steen en been klagen over het gebrek aan feitenkennis bij velen. Maar Gardner doet juist het omgekeerde. Hij wijst nadrukkelijk op het gevaar om feitenkennis hoger te waarderen dan inzicht en begrip. 'Ik heb liever dat bezoekers van het Anne Frank Huis leren inzien en begrijpen hoe erg het is om te moeten onderduiken, dan dat zij zich later precies herinneren wanneer de familie Frank is verraden en opgepakt. Die datum valt altijd nog op te zoeken. Inzicht en begrip daarentegen niet.'.

 

Wanneer we de bestaande literatuur op het gebied van management bezien, lijkt het alsof dit besef daar ook nog niet is doorgedrongen. Talloze vuistdikke boeken richten zich op het bundelen van zoveel mogelijk feiten. Weinigen streven naar eenvoud en overzichtelijkheid. Dat is overigens ook geen makkelijke opgave. In tegenstelling tot wat oudere wetenschappen als wiskunde of biologie lijken weinigen zich te bekommeren over een standaard begrippenkader waar iedereen het over eens is. Een gevolg daarvan is dat er een veelheid van begrippen circuleert, die in essentie eigenlijk over hetzelfde gaat (bijvoorbeeld begrippen als output, outcome, resultaat, product en dienst). Een ander probleem is dat kennis vaak fragmentarisch wordt gepresenteerd. Er is sprake van vele subdisciplines die vaak zonder nadere afstemming binnen hun eigen kaders doorontwikkelen, terwijl de domeinen in hoge mate met elkaar verwant zijn (bijvoorbeeld informatiemanagement, kennismanagement, communicatiemanagement en human resource management).

 

Toch bestaat er bij veel managers een grote behoefte aan een eenvoudig, samenhangend en consistent beeld van de belangrijkste fundamenten van het managementvak. Waarbij het niet gaat om een veelheid van losse feiten, maar om goed toegankelijke en direct toepasbare kennismodules. Dit boek beoogt te voorzien in deze behoefte.

 

In een wereld waarin mensen -en zeker managers- steeds minder tijd hebben om te lezen en kennis te verwerven, hanteren we bij de opzet van The Art of Management een aantal uitgangspunten. Het gaat ons primair om de eenvoud. We streven er steeds naar dingen zo eenvoudig mogelijk te maken, waarbij we er overigens wel voor hoeden dingen niet te eenvoudig voor te stellen. Daarnaast werken we vanuit samenhang. We gebruiken zoveel mogelijk -bekende en erkende- modellen als samenhangend referentiekader. Verder kiezen we voor een sterk grafische opzet. Een goede plaat of afbeelding is vaak een zeer krachtig middel om de essentie gecomprimeerd weer te geven.

 

Bijzonder aan de opzet van deze publicaties is de combinatie met het medium internet. Naar onze mening zijn boeken en internet aparte media met elk eigen sterktes. Zij sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar juist aan. Een boek is overzichtelijk, makkelijk mee te nemen en Ďleestí comfortabel. Internet is dat niet. Dit medium bevat daarentegen veel meer informatie, is veelal sneller en actueler en is beter als naslag en zoekinstrument voor specifieke details. Om beide sterktes te benutten is ook deze site ingericht. De site is op dezelfde wijze gerangschikt als de hoofdstukken van het boek.

 

Ten slotte moet dit boek niet be-leren maar inspireren. Het zijn vaak niet de knapste leraren die het beste les geven, maar zij die hun leerlingen weten te inspireren. 'Onderwijs is geen vat vullen, maar een vlam ontsteken', wordt daarom weleens gezegd. We hopen dat dit boek een lichtpuntje kan zijn in de turbulente wereld van de hedendaagse manager.

 

dr. Marcel Nieuwenhuis

 

 

 

 

 

V O L G E N D E