Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties
Hans Strikwerda